Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9483005
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2010 - 2014 » Podatki

Artykuły
  Uchwała nr XLV/332/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Uchwała nr XLV/331/2014 w sprawie ustalenia wzsokosci stawek podatku od nieruchomosci
  Uchwała nr XLV/330/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2015r.
  Uchwała nr XLV/329/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Kleszczewo w ramach pomocy de minimis
  Uchwała nr XXXV/261/2013 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych
  Uchwała nr XXXV/260/2013 w sprawie uchylenia uchwały zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości gminnych
  Uchwała nr XXXV/259/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Uchwała XXXV/258/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała nr XXXV/257/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo
  uchwała nr XXIV/174/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Uchwała nr XXIV/173/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała nr XXIV/172/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2013r.
  Uchwała nr XIII/93/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
  Uchwała nr XIII/91/2011 w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
  Uchwała nr XIII/90/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała nr XIII/89/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
  Uchwała nrXI/78/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
  Uchwała nr VI/42/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków