Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490459
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2010 - 2014 » Opłaty lokalne

Artykuły
  Uchwała nr XXXVIII/281/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Uchwała nr XXXVIII/280/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Uchwała nr XXXIII/247/2013 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hal sportowych na terenie Gminy Kleszczewo
  UCHWAŁA NR XXVII/201/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  UCHWAŁA NR XXVII/200/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
  UCHWAŁA Nr XXVI/198/2013 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  UCHWAŁA Nr XXVI/195/2013 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie tablic reklamowych i informacyjno-reklamowych na budynkach oraz gruntach mienia gminnego
  UCHWAŁA Nr XXVI/194/2013 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali użytkowych
  Uchwała Nr XXIV/175/2012 w sprawie ustalenia opłaty targowej.
  Uchwała nr XXII/160/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze srodków komunikacji gminnej
  Uchwała nr XVI/116/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Uchwała nr XVI/115/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Uchwała IX/66/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  Uchwała nr VIII/56/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  Uchwała nr VIII/54/2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hal sportowych na terenie Gminy Kleszczewo.
  Uchwała VI/43/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
  Uchwała nr V/34/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/104/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane z po
  Uchwała nr V/31/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Uchwała nr V/30/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę