Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496644
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2010 - 2014 » Zagospodarowanie przestrzenne

Artykuły
  Uchwała nr XLII/307/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie , Tulcach , Gowarzewie i Komornikach
  Uchwała nr XXXVII/272/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujacej działki położone w miejscowości Kleszczewo
  Uchwała nr XXXVI/266/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowosci Tulce
  Uchwała nr XXXIV/254/2013 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej tereny położone w miejscowościach Kleszczewo i Tulce
  Uchwała nr XXXIII/251/2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla terenów we wschodniej części gminy.
  Uchwała nr XXXIII/244/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla części obrębów geodezyjnych Krerowo, Markowice, Zimin, Krzyżowniki, Kleszczewo, Poklatki, Śródka
  Uchwała nr XXXIII/243/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla terenu działek o nr ewid. 113/2 i 116/1 położonych w Tulcach
  Uchwała nr XXXII/237/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla terenów we wschodniej części gminy
  Uchwała nr XXXI/230/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo.
  UCHWAŁA Nr XXX/225/2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce.
  Uchwała nr XXVIII/211/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Kleszczewo dla terenów we wschodniej części gminy.
  Uchwała nr XXVIII/210/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce.
  Uchwała nr XXVIII/209/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Kleszczewo w miejscowości Tulce.
  Uchwała Nr XXV/189/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/298/2010 z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulc
  Uchwała Nr XXV/188/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/297/2010 z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Kleszczewo w miejscowościach Komorniki, Gowarz
  Uchwała nr XXIII/166/2012 w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki nr 70/1, 70/2 w obrębie Markowice
  Uchwała nr XXIII/165/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki nr 71/1, 71/2 w obrębie Krzyżowniki
  Uchwała nr XX/147/2012 w sprawie przystąpienia do sporzadzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrennego Gminy Kleszczewo obejmujacej działki położone w miejscowości Kleszczewo
  Uchwała nr XX/145/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujacej działkę nr 75/4 w obrębie Bylin
  uchwała nr XX/144/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki nr 209/3, 209/4 w obrębie Gowarzewo
  Uchwała nr XX/143/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujacej działki nr 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 69/4, 448, 70/3 w obrębie Gowarzewo
  Uchwała nr XX/142/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki nr 1 oraz 7 w obrebie Gowarzewo
  Uchwała nr XVIII/132/2012 w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowościach Gowarzewo, Krzyżowniki, Markowice, Sródka, Krerowo, Kleszczewo, Bylin.
  Uchwała nr XV/107/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/299/2010 z dnia 9 czerwca 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Gowarzewie, Markowicac
  Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Gowarzewo, w celu określenia zasad lokalizacji urządzeń związanych z wydobyciem i przesyłem gazu ziemn
  Uchwała IX/62/2011 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Gowarzewie, Markowicach, Krzyżownikach, Śródce, Krerowie i Bylinie.
  Uchwała nr VIII/53/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Gowarzewo, w celu określenia zasad lokalizacji urządzęń związanych z wydobycie
  Uchwała VI/39/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie , Tulcach , Gowarzewie i Komornikach
  Uchwała VI/38/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Kleszczewo w miejscowościach Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowniki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerow