Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496686
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2010 - 2014 » Organy gminy

Artykuły
  Uchwała nr XLII/310/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2014r.
  Uchwała nr XXXVII/275/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r.
  Uchwała nr XXXVII/274/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
  Uchwała nr XXXV/263/2013 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2014r.
  Uchwała nr XXXI/235/2013 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2013r.
  UCHWAŁA Nr XXX/227/2013 w sprawie : absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2012r.
  UCHWAŁA Nr XXVII/207/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
  UCHWAŁA Nr XXVI/197/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
  UCHWAŁA NR XXVI/196/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r
  uchwała nr XXV/192/2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Uchwała Nr XXV/187/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
  Uchwała Nr XXV/186/2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  Uchwała Nr XXV/185/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2013r.
  Uchwała nr XXII/159/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokosci diet dla radnych
  Uchwała nr XXII/158/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji rady Gminy
  Uchwała nr XXII/157/2012 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy
  Uchwała nr XXII/156/2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Uchwała nr XX/151/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2012r.
  Uchwała nr XIX/139/2012 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2011r.
  Uchwała nr XV/111/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
  uchwała nr XV/110/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r.
  uchwała nr XIV/102/2011 w sprawie uchwalenie planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2012r.
  Uchwała nr IX/63/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2011r.
  Uchwała IX/58/2011 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2010r.
  Uchwała VI/44/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
  Uchwała IV/25/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.
  Uchała IV/24/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2011r.
  Uchwała II/7/2010 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
  Uchwała II/6/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
  Uchwała I/5/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Uchwała I/4/2010 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
  Uchwała I/3/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Uchwała I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
  Uchwała I/1/2010 w sprawie wyobru Przewodniczącego Rady Gminy