Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490668
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Wybory » Samorząd 2010

Artykuły
  Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego
  Wyniki wyborów na terenie Gminy Kleszczewo
  Komunikat Komisarza Wyborczego
  Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej - zmiana skałdu obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji Obwodowych
  Dojazd do lokali obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
  Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kleszczewo
  Obwieszczenie o kandydatach do Powiatu Poznańskiego
  Obwieszczenie o kandydatach do sejmiku
  Obwieszczenie o numerach list dla kandydatów komitetów wyborczych
  Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wzór Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Terminy Dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Poznaniu
  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej - dyżury
  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej - skład
  Gminna Komisja Wyborcza
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu - o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu
  Kalendarz wyborczy
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
  Informacja o prawie wybiernia ( czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności ( biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych