Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9923791
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Sprawozdania budżetowe

Kategorie
  Archiwum (10)
Artykuły
  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Jednostki Samorządu Terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019
  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
  Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019 r.
  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
  Sprawozdanie za III kwartał 2018r.
  Sprawozdanie za II kwartał 2018 r.
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
  Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH za 2017r.
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - 31.12.2017
  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI za 2017r.
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - 31.12.2017
  Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH za 2017r.
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2017r
  Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2017r.
  Rb - NDS 30.06.2017r.
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - 31.12.2017
  Rb - Z za 2016r.
  Rb - UZ za 2016r.
  Rb - ST za 2016r.
  Rb - PDP za 2016r.
  Rb - NDS za 2016r.
  Rb - N korekta nr 2
  Rb - 28S za 2016r.
  Rb - 27S korekta
  Bilans z wykonanie budżetu za 2016r.
  Rb-Z za 2015r.
  Rb-UZ za 2015r.
  Rb-ST za 2015r.
  Rb-PDP za 2015r.
  Rb-NDS za 2015r.
  Rb-N za 2015r.
  Rb-34S za 2015r.
  Rb-30S za 2015r.
  Rb-28S za 2015r.
  RB-27S za 2015r
  Bilans z wykonania budżetu za 2015r.
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 31.12.2014r.
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST 31.12.2014r.
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych 31.12.2014r.
  Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatku na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 31.12.2014r.
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 31.12.2014r.
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 31.12.2014r.
  Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 31.12.2014r.
  Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST 31.12.2014r.
  Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych JST 31.12.2014r.
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 31.12.2014r.
  Sprawozdania za I półrocze 2014r.