Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490878
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Wybory » Samorząd 2014

Artykuły
  Informacja GKW w Kleszczewie o dyżurach pełnionych przez Komisję w przeddzień i w dniu głosowania kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 2014r.
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
  Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku w spr. podania do publicznej wiadomości informacji o okregach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komis
  Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01.09.2014r. w spr. podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Pomocniczy wzór wniosku w sprawie zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego
  Komunikat Komisarza Wyborczego o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej
  Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Informacja o składzie oraz dyżurach pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą w Kleszczewie
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 08.10.2014r.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 11 października 2014r.
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kleszczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów...
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie z dnia 21 października 2014r.o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Kleszczewo, bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtó
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie z dnia 21 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kleszczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z
  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 22 października 2014r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów
  Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyniki Wyborów Samorządowych 2014