Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496610
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2014 - 2018 » Budżet i finanse

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XLVII/396/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 16 października 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Uchwała Nr XLVII/395/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 16 października 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
  UCHWAŁA Nr XLVI/388/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 26 września 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Uchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 września 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
  UCHWAŁA NR XLVI/386/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 26 września 2018r. w sprawie: uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego
  UCHWAŁA Nr XLV/369/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 5 września 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Uchwała Nr XLV/368/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 września 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
  Zarzządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  UCHWAŁA Nr XLIV/363/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
  UCHWAŁA Nr XLIV/362/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Uchwała Nr XLIV/361/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
  UCHWAŁA Nr XLIII/356/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Uchwała Nr XLIII/355/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
  UCHWAŁA Nr XLII/346/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 28 maja 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Uchwała Nr XLII/345/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
  UCHWAŁA Nr XLII/336/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017r.
  UCHWAŁA Nr XLI/335/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Uchwała Nr XLI/334/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
  Uchwała Nr XL/331/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kleszczewo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Uchwała Nr XL/330/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Uchwała Nr XL/329/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r
  UCHWAŁA Nr XXXIX/324/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 7 marca 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Uchwała Nr XXXIX/323/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7marca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/317/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2040
  Uchwała Nr XXXVIII/316/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
  UCHWAŁA Nr XXXVII/306/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: ustalenia wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2017r.
  Uchwała Nr XXXVII/305/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2040
  Uchwała Nr XXXVII/304/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20grudnia2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2018r.
  UCHWAŁA Nr XXXVII/283/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040
  Uchwała Nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29listopada 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2040
  Uchwała Nr XXXVI/280/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Uchwała Nr XXXVI/275/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
  Uchwała Nr XXXV/268/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2040
  Uchwała Nr XXXV/267/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Uchwała Nr XXXIV/261/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2040
  UCHWAŁA Nr XXXIV/260/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  UCHWAŁA Nr XXXIV/254/2017 w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kleszczewo oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.
  UCHWAŁANR XXXIII/253/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy
  Uchwała Nr XXXIII/251/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2040
  UCHWAŁA Nr XXXIII/250/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  UCHWAŁA Nr XXXIII/247/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Kórnik.
  UCHWAŁA Nr XXXIII/246/2017 w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Kleszczewie .
  UCHWAŁA Nr XXXIII/245/2017 w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Tulcach.
  Uchwała nr XXXII/238/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów specjalnych dla OSP w Gowarzewie
  Uchwała nr XXXII/236/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gowarzewo i Krzyżowniki.
  Uchwała nr XXXII/234/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
  Uchwała nr XXXII/233/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  UCHWAŁA Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Tulcach na wykonanie renowacji murów obwodowych kościoła - elewacji północnej i zachodniej.
  UCHWAŁA Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016r.
  Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
  Uchwała nr XXIX/210/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
  Uchwała nr XXIX/209/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Uchwała nr XXVIII/204/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
  Uchwała nr XXVIII/203/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Uchwała nr XXVII/198/2017 w sprawie: zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług związanych z samorządowym zakładem budżetowym.
  Uchwała nr XXVII/197/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Uchwała nr XXVII/196/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
  Uchwała nr XXVI/190/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
  Uchwała nr XXVI/189/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Uchwała nr XXV/178/2017 w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2017r.
  Uchwała Nr XXIV/171/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
  Uchwała Nr XXIV/170/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  UCHWAŁA Nr XXIII/168/2016 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2016r.
  Uchwała Nr XXIII/167/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Uchwała Nr XXXIII/162/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.
  Zarzadzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
  Zarzadzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017r.
  Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 32017r.
  Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
  Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24lipca 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.
  Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Uchwała Nr XXXIII/161/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
  Uchwała nr XXII/159/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy kleszczewo na lata 2016 - 2024
  Uchwała nr XXII/158/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  UCHWAŁA Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Tulcach na wykonanie remontu przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu kościoła .
  UCHWAŁA Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie komunikacji autobusowej.
  Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024
  Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Uchwała Nr XIX/143/2016/2016 Rady Gminy Kleszczewo w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024
  Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Kleszczewo w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Uchwała XVIII/139/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016-2024.
  Uchwała Nr XVIII/138/2016 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Uchwała Nr XVIII/132/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015r.
  Uchwała NrXVII/128/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Uchwała Nr XVI/120/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024
  Uchwała Nr XVI/119/2016 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Uchwała Nr XV/112/2016 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Uchwała Nr XIV/96/2016 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Uchwała Nr XIII/91/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r.
  Uchwała Nr XIII/90/2015 w spr. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach
  Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.
  Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2016r.
  Uchwała Nr XIII/80/2016 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016-2024
  Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024
  Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Uchwała Nr XI/66/2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024
  Uchwała Nr XI/65/2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Uchwała nr X/61/2015 w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2015r.
  Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024
  Uchwała nr IX/56/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Uchwała nr VIII/51/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024
  Uchwała nr VIII/50/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach.
  Uchwała nr VII/44/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024
  Uchwała nr VII/43/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Uchwała nr VII/38/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie
  Uchwała nr VII/36/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014r.
  Uchwała nr VI/35/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024
  Uchwała nr VI/34/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Uchwała nr V/31/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Uchwała nr IV/26/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Uchwała nr III/18/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie Nr 86/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r
  Zarządzenie Nr 87/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 79/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarzadzenie nr 68/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarzadzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Uchwała nr III/17/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024
  Uchwała nr III/16/2015 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy
  Uchwała nr II/15/2014 w sprawie wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2014r.
  Uchwała nr II/14/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014 - 2024
  Uchwała nr II/13/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.