Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9627561
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2014 - 2018 » Podatki

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XLIII/357/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Uchwała Nr XXXVII/308/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie :ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  UCHWAŁA NR XXXVI/273/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie :ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Uchwała nr XXXII/221/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Kleszczewo w ramach pomocy de minimis
  Uchwała nr XXIX/205/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Kleszczewo za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
  Uchwała nr XXII/155/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Uchwała nr XXII/154/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie :ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
  UCHWAŁA NR XII/70/2015 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  UCHWAŁA NR XII/69/2015 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2016 rok.
  Uchwała nr VI/32/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków