Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496648
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2014 - 2018 » Opłaty lokalne

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XXXIX/325/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie: Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018- 2021
  Uchwała nr XXVI/182/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Uchwała nr XXVI/181/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  UCHWAŁA Nr XII/74/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie : poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
  Uchwała nr X/59/2015 w sprawie ustanoweinia ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej
  Uchwała nr VIII/49/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
  Uchwała nr IV/25/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Uchwała nr IV/24/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę