Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496667
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2014 - 2018 » Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XLVII/390/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntu
  UCHWAŁA Nr XLV/366/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krzyżowniki
  UCHWAŁA Nr XLV/365/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie: nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Tulce.
  UCHWAŁA Nr XLIV/360/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zimin
  UCHWAŁA Nr XLII/341/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Tulce
  UCHWAŁA Nr XXXIX/326/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Kleszczewo
  UCHWAŁA Nr XXXIX/321/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kleszczewo
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/314/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Tulce
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022.
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Nagradowice
  UCHWAŁA Nr XXXVII/291/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntu.
  UCHWAŁA Nr XXXVI/279/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo działki nr ewid. 458/26 położonej w miejscowości Szewce.
  UCHWAŁA Nr XXXIII/244/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.
  UCHWAŁA Nr XXXIII/243/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Komorniki.
  UCHWAŁA Nr XXXIII/242/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Tulce.
  Uchwała nr XXXII/231/2017 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo
  Uchwała nr XXXII/230/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo
  Uchwała nr XXXII/229/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Komorniki
  Uchwała nr XXXII/228/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Komorniki
  Uchwała nr XXXII/227/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżowniki
  Uchwała nr XXVII/194/2017 w sprawie: nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżowniki.
  UCHWAŁA Nr XXIII/169/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki.
  Uchwała nr XXII/160/2016 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonychw miejscowości Kleszczewo
  Uchwała nr VII/42/2015 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej 2410P
  Uchwała nr VII/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Szewce
  Uchwała nr II/7/2014 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w miejscowości Tulce