Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

7787342
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2014 - 2018 » Zagospodarowanie przestrzenne

Artykuły
  UCHWAŁA NR XXXVII/307/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki o nr. ewid. 260/7 i 260/8, obręb Tulce
  UCHWAŁA Nr XXXVII/303/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo,obejmującego działki położone w Gowarzewie
  UCHWAŁA Nr XXXVII/302/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo,obejmującego działkę nr ewid. 70/42, położoną w Komornikach
  UCHWAŁA Nr XXXVII/301/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo,obejmującego działkę nr ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie
  UCHWAŁA Nr XXXVII/300/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach, Śródce, Gowarzewie i Szewcach
  UCHWAŁA Nr XXXVII/299/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego teren położony w Kleszczewie
  UCHWAŁA Nr XXXVII/298/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego teren położony w Gowarzewie pomiędzy ul. Siekierecką i Trzecką
  UCHWAŁA Nr XXXVII/297/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Szewcach, Komornikach i Śródce
  UCHWAŁA Nr XXXVII/296/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki położonej w Bylinie
  UCHWAŁA Nr XXXVII/295/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie
  UCHWAŁA Nr XXXVII/294/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach, Gowarzewie i Szewcach.
  UCHWAŁA Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie
  UCHWAŁA Nr XXXVII/292/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo
  UCHWAŁA NR XXXVII/290/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki
  UCHWAŁA Nr XXXVII/289/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
  UCHWAŁA Nr XXXVII/288/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 193/26, położoną w obrębie Tulce
  UCHWAŁA Nr XXXVII/287/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 69/72, położoną w miejscowości Nagradowice
  UCHWAŁA NR XXXV/266/2017 w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki o nr. ewid. 260/7 i 260/8, obręb Tulce
  UCHWAŁA Nr XXXV/265/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
  Uchwała nr XXXII/226/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce
  UCHWAŁA Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo.
  UCHWAŁA Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo.
  Uchwała nr XXVIII/202/2017 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce.
  Uchwała nr XXVIII/201/2017 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 193/26,położoną w obrębie Tulce.
  Uchwała nr XXVIII/200/2017 w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie.
  Uchwała nr XXVII/193/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 69/72, położoną w miejscowości Nagradowice.
  Uchwała nr XXVII/192/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce
  Uchwała nr XXV/179/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
  Uchwał nr XXV/174/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę o nr. ewid. 80/35 w Krzyżownikach
  Uchwała nr XXV/173/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach
  Uchwała nr XXIII/169/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki
  Uchwała nr XXII/156/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujacego działke położoną w miejscowości Tulce
  Uchwała XX/145/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach i Gowarzewie.
  Uchwała Nr XVII/130/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie.
  Uchwała Nr XVII/129/2016 w sprawie:przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie
  Uchwała XVI/123/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
  Uchwała Nr XVI/122/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Bylinie, Gowarzewie, Komornikach i Krzyżownikach
  Uchwała Nr XVI/121/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Bylinie, Gowarzewie i Krzyżownikach.
  Uchwała Nr XV/111/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Gowarzewie, Kleszczewie, Komornikach, Krzyżownikach, Śródce, Nagradowicach i Tulcach.
  Uchwała XV/110/2016 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr XV/109/2016 w sprawie : aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr XI/62/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę położoną w miejscowości Tulce
  Uchwała nr VII/45/205 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę położoną w miejscowości Kleszczewo.