Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9480957
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2014 - 2018 » Ochrona środowiska

Artykuły
  UCHWAŁA NR XLVII/389/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Tulce
  UCHWAŁA NR XLIII/349/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Nagradowice
  UCHWAŁA NR XLII/338/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2018r.
  UCHWAŁA NR XXXIX/322/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2018r.
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/315/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo.
  UCHWAŁA Nr XXXIV/263/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo"
  UCHWAŁA Nr XXXIII/241/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo"
  Uchwała nr XXXII/223/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2017r.
  Uchwała nr XXVII/191/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2017r.
  Uchwała nr XXVI/188/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo"
  Uchwała nr XXVI/184/2017 w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo.
  Uchwała NR XIX/141/2016 Rady Gminy Kleszczewo w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr XVIII/135/2016 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kleszczewo"
  Uchwała XVIII/134/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo.
  Uchwała XVIII/131/2016 w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023"
  Uchwała Nr XVII/124/2016 w sprawie: przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kleszczewo na lata 2015-2029.
  Uchwała Nr XVI/116/2016 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo"
  Uchwała Nr XIV/100/2016 w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr XIV/92/2016 w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr V/30/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2015r.
  Uchwała nr IV/27/2015 w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr III/19/2015 w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo