Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9480970
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2014 - 2018 » Gospodarka komunalna

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XLV/364/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kleszczewo.
  UCHWAŁA Nr XLIII/351/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: uchwalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kleszczewo.
  UCHWAŁA NR XLIII/349/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Nagradowice
  UCHWAŁA NR XLII/344/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków w okresie od 11 czerwca 2018 roku do 31grudnia 2018 roku
  Uchwała Nr XV/108/2016 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie.
  Uchwała Nr XV/107/2016 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie.
  Uchwała Nr XV/106/2016 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Uchwała Nr XV/105/2016 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.