W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2017-05-04

Numer uchwały:
XXIX/207/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego