Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9578170
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2014 - 2018 » Organy gminy

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XLV/367/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Tulce.
  UCHWAŁA Nr XLIII/354/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
  UCHWAŁA Nr XLIII/352/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2018r.
  UCHWAŁA Nr XLII/337/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2018r. w sprawie : absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2017r.
  UCHWAŁA Nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2018r.
  UCHWAŁA Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.
  UCHWAŁA Nr XXXV/264/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  Uchwała nr XXXII/237/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2017r.
  UCHWAŁA Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2016r.
  Uchwała nr XXV/175/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
  UCHWAŁA Nr XXIII/165/2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2017r.
  UCHWAŁA Nr XXIII/163/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.
  Uchwała Nr XVIII/140/2016 w sprawie : uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2016r.
  Uchwała Nr XVIII/133/2016 w sprawie : absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2015r.
  Uchwała Nr XIII/84/2015 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
  Uchwała Nr XIII/83/2015 w spr. uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2016r.
  Uchwała Nr XIII/82/2015 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.
  Uchwała nr VIII/48/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2015r.
  Uchwała Nr XIV/98/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kleszczewo
  Uchwała Nr XIV/99/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie
  Uchwała nr VII/37/2015 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2014r.
  Uchwała nr IV/28/2015 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr III/20/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.
  Uchwała nr II/12/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2015r.
  Uchwała nr II/11/2014 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego dokonującego polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego Rady Gminy
  Uchwała nr II/10/2014 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  Uchwała nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
  Uchwała nr II/8/2014 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
  Uchwała nr I/6/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
  Uchwała nr I/5/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Uchwała nr I/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Uchwała nr I/3/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
  Uchwała nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
  Uchwała nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy