W sprawie:
przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2019

Data uchwały:
2016-02-24

Numer uchwały:
XV/102/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Wlkp.