Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490672
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2015r.

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr 91/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  ZARZĄDZENIE Nr 90/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.
  ZARZĄDZENIE Nr 89/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Zarządzenie Nr 88/2015r.w spr. zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 87/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie Nr 86/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r
  Zarządzenie nr 85/2015 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 84/2015 w spr. ustalenia wysokości kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Zarządzenie nr 83/2015 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 82/2015 w spr. projektu budżetu gminy na 2016r.
  Zarządzenie nr 81/2015 w spr. ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016-2024.
  Zarządzenie nr 80/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w miejscowości Tulce łącznie z odwodnieniem.”
  Zarządzenie nr 79/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 78/2015 w spr.zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo nr 38/2015 w sprawie realizacji projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo" z POIG
  Zarządzenie nr 77/2015 w spr. powołania komisji zdrowotnej
  Zarządzenie nr 76/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo – dostawa komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń
  Zarządzenie nr 75/2015 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 74/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 73/2015 w spr. zmiany Zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  Zarządzenie nr 72/2015 w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 71/2015 w spr. przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 70/2015 w spr. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 69/2015 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 68/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 67/2015 w spr. zmiany Zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie nr 66/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2015/2016”.
  Zarządzenie nr 65/2015 w spr. ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości
  Zarządzenie nr 64/2015 w spr. ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę
  Zarządzenie nr 63/2015 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie nr 62/2015 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
  Zarządzenie nr 61/2015 w spr. zarządzenia wyborów organów sołectw w Sołectwie Szewce oraz Sołectwie Tanibórz
  Zarządzenie nr 60/2015 w spr. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 59/2015 w spr. przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 58/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 57/2015 w spr. przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 56/2015 w spr. przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 55/2015 w spr. przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie
  Zarządzenie nr 54/2015 w spr. zmiany Zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.
  Zarządzenie nr 53/2015 w spr. przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 52/2015 w spr. powołania obwodowych komisji ds. referendum
  Zarządzenie nr 51/2015 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Kleszczewo w referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015r.
  Zarządzenie nr 50/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016
  Zarządzenie nr 49/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016
  Zarządzenie nr 48/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 47/2015 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o u dzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
  Zarządzenie nr 46/2015 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 45/2015 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 44/2015 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 43/2015 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 42/2015 w spr. zatrudnienia Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 41/2015 w spr. zmiany zarządzenia nr 35/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 czerwca w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 40/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem.
  Zarządzenie nr 39/2015 w spr. ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości
  Zarządzenie nr 38/2015 w spr. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo nr 12/2015 w sprawie realizacji projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo" z POIG
  Zarządzenie nr 37/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach w ulicach Średzkiej, Gospodarczej, Kasztanowej i Sportowej
  Zarządzenie nr 36/2015 w spr.zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 35/2015 w spr. przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie nr 34/2015 w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
  Zarządzenie nr 33/2015 w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
  Zarządzenie nr 32/2015 w spr. zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP.
  Zarządzenie nr 31/2015 w spr. w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej.
  Zarządzenie nr 30/2015 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie nr 29/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę instrumentów i akcesoriów muzycznych na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 28/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu fotograficznego na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 27/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu oświetleniowego na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 26/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 25/2014 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu kuchennego, audiowizualnego i biurowego na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszcz.
  Zarządzenie nr 24/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 23/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż mebli na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 22/2015 w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Zarządzenie nr 21/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 20/2015 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Zarządzenie nr 19/2015 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.
  Zarządzenie nr 18/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem.
  Zarządzenie nr 17/2015 w spr. zatrudnienia Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 16/2015 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Kleszczewo
  Zarządenie nr 15/2015 w spr. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie nr 14/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 13/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: przebudowa drogi gminnej nr 329013P – chodnik i rów odwadniający i przebudowa drogi powiatowej nr 2447P
  Zarządzenie nr 12/2015 w spr. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo nr 49/2014 w sprawie realizacji projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo" z POIG.
  Zarządzenie nr 11/2015 w spr. przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 10/2015 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem.
  Zarządzenie nr 9/2015 w spr. ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.
  Zarządzenie nr 8/2015 w spr. zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych (sołectw) w Gminie Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 7/2015 w spr. przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2017
  Zarządzenie nr 6/2015 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 r.
  Zarządzenie nr 5/2015 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Zarządzenie nr 4/2015 w spr. wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2015r.
  Zarządzenie nr 3/2015 w spr. powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.
  Zarządzenie nr 2/2015 w spr. powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego
  Zarządzenie nr 1/2015 w spr. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP.