Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496573
od 26 maja 2003 r.
Urząd Gminy » Ochrona środowiska » Obwieszczenia w sprawach decyzji środowiskowych » Archiwum

Artykuły
  Obwieszczenie - Farma Wiatrowa Wielkopolska 2 - uzupełnienie nr 3 do raportu
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyd.decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Rozbudowa linii do mycia i pakowania warzyw poprzez montaż przenośników konfigurujących linie do marchwi w jedną całość umożliwiając mechaniczne podawanie
  Obwieszczenie SKO w Poznaniu z dn. 27.10.2014r.
  Opinia sanitarna - Farma Wiatrowa Wielkopolska 2
  Obwieszczenie - zawieszenie postępowania - decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku przechowalni z pakowalnią warzyw na dz. nr ew. 121/7 w Krerowie
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w sprawie zawiadomienie stron o złożeniu przez Inwestora wyjasnień do uwag do Raportu o oddziaływaniu na środowisku przedsięwzięcia "Farma Wiatrowa Wielkopolska 2"
  Obwieszczenie Burmistrza Środy Wlkp. o zawiadomieniu strony postępowania o złożeniu przez inwestora wyjaśnienia do uwag mieszkańców zgłoszonych do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Farma Wiatrowa Wielkopolska 2".
  Zawiadomienie RDOŚ o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie Kórnik-Środa
  Obwieszczenie RDOŚ o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie Kórnik-Środa
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wydaniu postanowienia o nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa budynku przechowalni z pakowalnia warzyw na działce nr ew. 121/7 w m. Krerowo
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kostrzyn o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny odzdziaywania przeds. na środowisko dla inwestycji - budowia dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącąw m.Trzek gm. Kostrzyn / raport
  Obwieszczenie Burmistrza Środy Wlkp. o złożeniu wyjasnień do uwag zgłoszonych do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia Farma Wiatrowa Wielkopolska 2
  Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przechowalni z pakowalnią warzyw
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kostrzyn - budowa farmy wiatrowej - etapy postępowania
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kostrzyn - budowa farmy wiatrowej - wezwanie do złożenia wyjaśnień
  Postanowienie - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  Zawiadomienie - możliwość zapoznania się z aktami sprawy - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  Opinia sanitarna do decyzji środowiskowej dla Budowy budynku przechowalni z pakowalnią warzyw na dz. nr ew. 121/7 w m. Krerowo
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo - decyzja środowiskowa dla Budowy budynku przechowalni z pakowalnią warzyw na dz. nr ew. 121/7 w m. Krerowo
  Obwieszczenie Burmistrza Kostrzyna - decyzja środowiskowa - budowa farmy wiatrowej Kleszczewo - postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia "Sąsiedzi" do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony
  Obwieszczenie Burmistrza Kostrzyna - decyzja środowiskowa - budowa farmy wiatrowej Kleszczewo - postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
  Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu zalatwienia sprawy - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 32/96/p Kórnik-Środa
  Zawiadomienie - zmiana nazwy przedsięwzięcia - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  Opinia sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - Ferma wiatrowa Wielkopolska 2
  Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - decyzja środowiskowa - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 32/96/p Kórnik-Środa Wlkp.
  Obwieszczenie Burmistrza Środy Wlkp - wyjaśnienie do uwag - Farma wiatrowa 2
  Obwieszczenie Burmistrza Środy Wlkp. - złożenie uzup. do raportu dla inwestycji Farma Wiatrowa Wielkopolska 2
  Obwieszczenie Burmistrza Środy Wlkp. w spr. wydania zawiadomienia o złożeniu zażalenia Stowarzyszenia STOP WIATRAKOM W WIELKOPOLSCE do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu od postanowienia Burmistrza Środy Wlkp. z dnia 13 maja 2014r.
  Zawiadomieni RDOŚ - wyznaczenie nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przeds. polegającego na poszukiwaniu i rozpoznanwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  Obwieszczenie burmistrza Środy wlkp. w spr. wydania zawiadomienia o złożeniu zażalenia Stowarzyszenia "Sąsiedzi" do SKO w Poznaniu
  Zawiadomienie RDOŚ o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  Obwieszczenie RDOŚ o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu ropy naftowej i gazu ziemnego
  Obwieszczenie Burmistrza Środy Wlkp. w spr. wydania postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środow.uwarunk.dla przeds. "Farma Wiatrowa Wielkopolska 2"
  Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemneg
  Obwieszczenie Burmistrza Środy Wlkp. w spra. wydania zawiadomienia o wpłynięciu protestów w zw. z przedsięwzięciam pn.: "Farma Wiatrowa Wielkopolska 2"
  Obwieszczenie Burmistrza Środy Wlkp. w spr. wydania zawiadomienia o dopuszczeniu na prawach strony Stowarzyszenia Zwykłego "Stop Wiatrakom w Wielkopolsce z siedzibą w Rumiejkach." - POBIERZ
  Zawiadomienie - wyznaczenie nowego terminu sprawy - "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m, w ramach koncesji nr 4/03/p Poznań Wschód" - pobierz
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środy Wlkp. w spr. wydania postanowienia o dopuszczeniu na prawach strony Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Kleszczewo "Sąsiedzi"
  Obwieszczenie Burmistrza Środy Wielkopolskiej dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma Wiatrowa Wielkopolska 2" - udział społeczeństwa
  Obwieszczenie Burmistrza Środy Wielkopolskiej dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma Wiatrowa Wielkopolska 2"
  Zawiadomienie RDOŚ - możliwość zapoznania się z akatmi sprawy - "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m, w ramach koncesji nr 4/03/p Poznań Wschód"
  Zawiadomienie RDOŚ - wyznaczenie nowego terminu sprawy - "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m, w ramach koncesji nr 4/03/p P
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża gazu ziemnego z dnia
  Zawiadomienie w spr. decyzji środowiskowej - "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m, w ramach koncesji nr 4/03/p Poznań Wschód"
  Obwieszczenie - postanowienie o zawieszeniu postępowania - wiatraki
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - „Przebudowa i rozbudowa bazy magazynowej zbóż i nasion z linią czyszczenia i zaprawiania”
  Obwieszczenie - postanowienie o nałożeniu raportu - Farma Wiatrowa Wielkopolska 3
  Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wyd. postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddz.przedsięw. na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddział. na środ. pn.Farma Wiatrowa ...
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środow.uwarunk. dla przedsięwzięcia Farma Wiatrowa Wielkopolska 3 polegająca na budowie zespołu 14 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie
  Prośba o wydanie opinii w spr. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn. Farma Wiatrowa Wielkopolska 3 polegająca na budowie zespołu 14 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi /Nr 329015P/ w miejscowości Markowice
  Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy
  Obwieszczenie o wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji paliw wraz ze stanowiskiem do tankowania pojazdów w miejscu stacji istniejącej w miejscowości Nagradowice na działce nr ew. 84/6
  Obwieszczenie o złożeniu zażalenia od postanowienia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska dot. zakresu raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: ˝Farma Wiatrowa Wielkopolska 2˝.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa "Zbiornika Tulce"
  Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - Budowa "Zbiornika Tulce"
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zakresie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: ˝Farma Wiatrowa Wielkopolska 2˝.
  Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania z urzędu wszczętego na wniosek Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa Wielkopolska 2
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ˝Farma Wiatrowa Wielkopolska 2˝ polegającego na budowie zespołu 57 elektrowni wiatrowych.
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu na prawach strony Stowarzyszenia Odnowy Wsi Murzynowo Kościelne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rzedsięwzięcia pn.: ˝Farma Wiatrowa Wielkopolska 2˝.
  Prośba o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Budowa Zbiornika Tulce
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy "Zbiornika Tulce"
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie „Zbiornika Tulce” gmina Kleszczewo
  Obwieszczenie Wójta Gminy o prośbie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zbiornika Tulce"
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zbiornika Tulce"
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie „Zbiornika Tulce” gmina Kleszczewo
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie: przepompowni ścieków P17, zlokalizowanej w rejonie Os. Przylesie i WCHiRZ
  Obwieszczenie Wójta Gminy o prośbie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zbiornika Tulce"
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu zawiadomienia o odstąpieniu od obowiązku przepr.oceny oddz.na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni ścieków P17, rurociągu tłoczonego od przepompowni....
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w spr. podjęcia zawieszonego postępowania oraz możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia dot.budowy „Zbiornika Tulce” gmina Kleszczewo
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Poznańskiej w Tulcach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Poznańskiej w Tulcach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w spr. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków sanitarnych, przepompowni ścieków sanitarnych w m. Tulce
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w spr. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulic Średzkiej, Gospodarczej, Kasztanowej i Sportowej w Tulcach....
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w spr.przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki w miejscowości Żerniki – Etap II
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na zmianie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o zawieszeniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddz.przedsięw.na środowisko dla przedsięw. polegającego na budowie "Zbiornika Tulce" gm.Kleszczewo
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięw.na środowisko oraz określenia zakres raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zbiornika Tulce" gmina Kleszczewo, powiat poznański
  Obiweszczenie w sprawie wydanej decyzji środowiskowej na realizację przedsięwziecia pod nazwą budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z pompownią sieciową oraz kanalizacji deszczowej dla osiedla domków jednorodzinnych w Tulcach, gm. Kleszczewo,
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wudanej decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. budowa linii 110 kV do projektowanej stacji transformatorowej WN/SN Gądki
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia budowa linii 110 kV do projektowanej stacji transformatorowej WN/SN Gądki
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Markowicach, dz. nr 12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w spr. adaptacji istniejącego budynku magazynowego na serwis obsługi, sprzedaży, wymiany i wyważania opon do samochodów osobowych, ciężarowych i maszyn rolniczych, dz. nr ew. 15/43 w miejscowości Kleszczewo,
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na adaptacjię istniejącego budynku magazynowego na serwis obsługi, sprzedaży, wymiany i wyważania opon dz.ew.nr 15/43 m.Kl
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wydanej decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia budowa centrum logistyczno-magazynowego z częścią biurową na działkach o nr ew.: 93/24 i 93/25 w miejscowości Komorniki
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wydanej decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach o następujących nr ew.: 591, 481, 668/9, 655, 5/5, 1/3, 93/10, 93/9 i 93/8 w Tulcach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wydanej decyzji środowiskowej dla stron w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią w Tulcach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wydanej decyzji środowiskowej w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią w Tulcach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie rozbudowy i nadbudowy z przebudową istniejącej drukarni, na działkach o nr ew. 340/3, 340/5, 340/6 i 341 położonych w miejscowości Tulce
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i zagospodarowanie terenu położonego w Gowarzewie w rejonie ulic Swarzędzkiej i R
  Obwieszczenie w sprawie zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.rozbudowa i nadbudowa z przebudową drukarni w Tulcach
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa kanalizacji santarnej i wodociągowej w Poklatkach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie budowy kanalizacji ciśnieniowej oraz wodociągu obejmującego miejscowości: Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Nagradowice
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy zespołu magazynów wraz z częścią biurową
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz wodociągu obejmującego miejscowości: Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka,
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Poklatki
  Obwieszczenie Wójta o podaniu do publicznej wiadomości informacji o planowanym przedsięwzięciu - budowy zespołu magazynów wraz z częścią biurową w miejscowości Śródka.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie realizacji budowy zespołu magazynów wraz z częścią biurową
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie budowy kurników dla kur mięsnych
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami i przyłączami obejmującymi miejscowości: Markowie, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Nagradowice, gm. Kleszczewo.
  Obwieszczenie Wójta Gminy - dot. budowy dwóch kurników dla stad rodzicielskich kur mięsnych – 20 tys.szt. w Krzyżownikach.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Consiglio International
  Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące wniosku CONSIGLIO INTERNATIONAL Sp. z o.o.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : Sortowanie, rozbieranie urządzeń elektrycznych, elektrotechnicznych.