Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9578133
od 26 maja 2003 r.
Urząd Gminy » Ochrona środowiska » Umorzenia » Archiwum obrazek Wersja do druku

Umorzenie postępowania : Sortowanie, rozbieranie urządzeń elektrycznych, elektrotechnicznych.

Kleszczewo, 29.06.2007r.

RO 7633-7/2007

 

                                              

DECYZJA NR 7/2007

 

 

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku: „Henk Schotsman i Córka” Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 4, 63-020 Zaniemyśl

 

Wójt Gminy Kleszczewo

 

Umarza postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na sortowaniu, rozbieraniu urządzeń elektrycznych, elektronicznych.

 

Uzasadnienie

Firma „Henk Schotsman i Córka” Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 4, 63-020 Zaniemyśl, wystąpiła do Wójta Gminy Kleszczewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na sortowaniu, rozbieraniu urządzeń elektrycznych, elektrotechnicznych. Podczas trwania postępowania w/w sprawie wnioskodawca zwrócił się           o wycofanie wniosku ze względu na zawieszenie działalności i nową politykę spółki. W związku z powyższym postępowanie w tej sprawie należało umorzyć na podstawie art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

  


Informację wytworzył: Inspektor ds Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2007-06-29 14:30:03, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2007-06-29 14:32:52, Ostatnia zmiana: 2007-06-29 14:32:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4072