Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496637
od 26 maja 2003 r.
Urząd Gminy » Ochrona środowiska » Zawiadomienia » Archiwum

Artykuły
  Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla Budowy „Zbiornika Tulce”
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środiowiskowej pn. Budowa - przepompowni ścieków P17, - rurociągu tłocznego od przepompowni P17
  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administraycyjnego w sprawie budowy kanalizacji w Tulcach
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulic Średzkiej, Gospodarczej, Kasztanowej i Sportowej w Tulcach, przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej .......
  Zawiadomienie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. Zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki w miejscowości Żerniki – Etap II
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zbiornika Tulce
  Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 110 kV do projektowanej stacji transformatorowej WN/SN Gądki
  Zawiadomienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa linii 110kV do projektowanej stacji transformatorowej WN/SN Gądki
  Zawiadomienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na Adaptacja istniejącego budynku magazynowego na serwis obsługi, sprzedaży, wymiany i wyważania opon do samochodów osobowych, ciężarowych i maszyn rolniczych, dz. nr ew. 15/43 w m.Kleszczewo
  Zawiadomienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej.
  Zawiadomienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w miejcowości Tulce
  Zawiadomienie w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią w miejscowości Tulce
  Zawiadomienie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią w miejcowości Tulce.
  Zawiadomienie w sprawie przebudowy i zagospodarowania terenu położonego w Gowarzewie w rejonie ulic Swarzędzkiej i Rabowickiej
  Zawiadomienie w sprawie przebudowy i zagospodarowania terenu położonego w Gowarzewie w rejonie ulic Swarzędzkiej i Rabowickiej
  Zawiadomienie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i wodociągu w miejscowościach: Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Nagradowice
  Zawiadomienie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Poklatki
  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - miejscowość Poklatki
  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz wodociągu.
  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy zespołu magazynów wraz z częścią biurową w miejscowości Śródka
  Zawiadomienie Wójta Gminy - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami i przyłączami obejmującymi miejscowości: Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Nagradowice