Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490834
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Sprawozdania budżetowe » Archiwum

Artykuły
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST na koniec 2013r.
  Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych JST na koniec 2013r.
  Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST na koniec 2013r.
  Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2013r.
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i deficycie JST na koniec 2013r.
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2013r.
  Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na koniec 2013r.
  Rb-305 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych na koniec 2013r.
  Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST na koniec 2013r.
  Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST na koniec 2013r.