Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9908059
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Konsultacje

Artykuły
  Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową, projektowana na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: dz. nr ew. 6/10 i 6/11 obr. Śródka, gm. Kleszczewo
  Informacja Wójta Gminy Kleszczewo o konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 r.
  Konsultacje dotyczące opracowywaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza
  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obiektu produkcyjno-magazynowego (dz. nr ew.: 93/28, 93/33, 93/34, 114/8, 114/9, 116/17 obr. Komorniki).
  Wydanie decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie tuczarni bezściółkowej na działce o nr ewid. 199/1 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo wraz z drogą dojazdową zlokalizowaną na dz. nr ewid. 199/2 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo
  Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw
  Konsultacje dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2019r.
  Konsultacje projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r.
  Konsultacje w sprawie zmiany granic Sołectwa Kleszczewo i Sołectwa Bylin
  Informacja Wójta Gminy Kleszczewo o konsultacji projektu uchwały Programu wspólpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i nnymi podmiotami w 2018 r.
  Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo"
  Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji
  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo
  Informacja Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016 r. o wynikach konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 r.
  Informacja Wójta Gminy Kleszczewo o konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 r.
  Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016 - 2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej