Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9818534
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r.

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr 81/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2020
  Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.
  Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29.12.2017 w sprawie: zatwierdzenia diagnozy potrzeb Zespołu Szkół w Kleszczewie oraz Zespołu Szkól w Tulcach w zakresie obszaru wsparcia w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznań
  Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
  Zarzędzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
  Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
  Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 grudnia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulic Świerkowej, Sosnowej, Bukowej oraz Tulipanowej w Tulcach.
  Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynkach szkół na terenie gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
  Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018r.
  Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040.
  Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 06 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 06 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice, gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Tulcach.
  Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 listopada 2017r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie.
  Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
  Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej.
  Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie wraz z parkingiem dla samochodów osobowych.
  Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.
  Zarzadzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017r.
  Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 września 2017r. w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolnestanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  ZARZĄDZENIE Nr 54/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 września 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo.
  ZARZĄDZENIE Nr 53/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 września 2017 r. dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".
  ZARZĄDZENIE Nr 52/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 2017 r. w sprawie : wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
  ZARZĄDZENIE Nr 51/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów specjalnych.
  ZARZĄDZENIE Nr 50/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ".
  ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie : wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
  Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
  ZARZĄDZENIE Nr 47/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie.
  ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie : wskazania gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie oraz ustalenia stawki za jej wynajem.
  Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie : przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarzadzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie: sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie
  Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
  ZARZĄDZENIE Nr 42/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Tulcach.
  ZARZĄDZENIE Nr 41/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie: powołania Zespołu do nadzoru nad realizacja udzielonego zamówienia.
  Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24lipca 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.
  ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018 wraz z opieką
  ZARZĄDZENIE Nr 38 /2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  ZARZĄDZENIE Nr 37/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 czerwca 2017r. w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 czerwca 2017r. w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2017r. w sprawie: odroczenia Zakładowi Komunalnemu w Kleszczewie terminu uiszczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
  Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia z dnia 17 maja 2017r. w sprawie : powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Zarzadzenie nr 31 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia z dnia 17 maja 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Zarządzenie nr 30 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 maja 2017r. w sprawie : przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 5 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie
  Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.
  Zarzadzenie nr 25 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
  Zarzadzenie nr 24 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy.
  Zarządzenie nr 22 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowo-administracyjnych w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 21 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017 w sprawie :powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarzadzenie nr 20 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku w zakresie pomieszczeń sali widowiskowej i zagospodarowania terenu wraz z wewnętrzną instalacją gazu.
  Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 marca 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Naprawę dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2017/2018"
  Zarzadzenie nr 18 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 marca 2017r. w sprawie : zatwierdzenia analizy potrzeb i trendów demograficznych w Gminie Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 17 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 marca 2017r. w sprawie : ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 16 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 marca 2017r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 marca 2017r. w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 marca 2017r. w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowo-administracyjnych w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 13 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 marca 2017r. w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kleszczewo i jej jednostkach organizacyjnych
  Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
  Zarzadzenie nr 10 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego
  Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie przeprowadzenia naboru na zastępstwo na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2017r.
  Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 lutego 2017r. w w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie
  Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
  Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie: powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.
  Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego
  Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy kleszczewo z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca 7 zadań w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice, Szewce i Krerowo
  Zarzadzenie nr 2 Wójta Gminy kleszczewo z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Zarzadzenie nr 1 Wójta Gminy kleszczewo z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP.