Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490683
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2018 r.

Artykuły
  Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
  Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo
  Zarżadzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 grudnia 2018 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące rewaloryzację zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie
  Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie : powołania Zastępcy Wójta.
  Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Kleszczewo na 2019r.
  Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie: ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
  Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: powołania komisji zdrowotnej
  Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 października 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 października 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Tulcach, Gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 października 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kleszczewie, Gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 października 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych w miejscowościach Kleszczewo i Tulce w Gminie Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie : wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
  Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 03 września 2018 r. w sprawie: ustanowienia zespołu informatycznego ds. obsługi gminnej komisji wyborczej oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 03 września 2018r. w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 3 września 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące przebudowę trzech odcinków dróg gminnych - ul. Makowa, Irysowa oraz Narcyzowa oś A w Tulcach, gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 3 września 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie na "Naprawę dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2018/2019".
  Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Sosnowej i Bukowej w Tulcach- kontynuacja". ł
  Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów specjalnych.
  Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
  Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 06 lipca 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką
  Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach Panu Andrzejowi Szymczakowi
  Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 2018 r.w sprawie : przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych - ul. Chabrowa i Wrzosowa w Tulcach, gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące budowę odcinka i przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej ul. Narcyzowa w Tulcach, gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 06 czerwca 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące budowę części drogi gminnej ul. Magazynowa w miejscowości Krzyżowniki, gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 06 czerwca 2018r. w sprawie : upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start" a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji.
  Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach
  Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie : zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie : wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
  Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych - ul. Chabrowa i Wrzosowa w Tulcach, gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie N 24/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach
  Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie. ł
  Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach
  Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące budowę odcinka i przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej ul. Narcyzowa w Tulcach, gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice, gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie:powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku dla OPS i Policji w Kleszczewie
  Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 r.
  Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 marca 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na potrzeby wyłonienia partnera projektu dla zadania "Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice." w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, którego Beneficjentem będzie Gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego termomodernizację dwóch budynków publicznych w Gminie Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Krzyżownikach-Śródce oraz sali wiejskiej w Markowicach.
  Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2018r.
  Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowania terenu na cele turystyczno - rekreacyjne - budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego.
  Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.
  Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego termomodernizację trzech budynków publicznych w Gminie Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 03 stycznia 2018r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP.