Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9936213
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Wybory » Wybory samorządowe 2018

Artykuły
  Wyniki wyborów samorządowych 2018
  Obwieszczenia Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów - wyciągi
  Informacje dotyczące wniosku o dopisanie do rejestru wyborców
  Dojazd do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych
  Kandydaci do Sejmiku Województwa - wyciąg z obwieszczenia
  Kandydaci do Rady Powiatu Poznańskiego- wyciąg z obwieszczenia
  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Obwieszczenie - kandydaci na wójta
  Obwieszczenie - kandydaci na radnych
  Obwieszczenie- OBWODY
  Obwieszczenie o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń
  Komunikat dotyczący dyżurów GKW
  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej informujący o dyżurach w celu zgłaszania i rejestrowania list kandydatów,
  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu komisji wyborczej,
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych oraz plakatów.
  Kalendarz wyborczy
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców:
  Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych w wyborach
  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych w wyborach
  Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach
  Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
  Uchwała- okręgi wyborcze gmina
  Uchwała-okręgi wyborcze powiat
  Uchwała- obwody głosowania gmina
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin w gminach do 20.000 mieszkańców
  Uchwała w sprawie zgłaszania kandydatów na członkiów terytorialnych komisji wyborczych
  Uchwała w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego
  Obwieszczenie Wójta
  Obwieszczenie Starosty
  Obwieszczenie Marszałka
  Wpis do rejestru wyborców
  Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta