1.  Szymczak Łukasz - Przewodniczący Komisji

2.  Wysz Dorota - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.    Strzelczyk Janina

4.    Wilczyk Maria

5.  Donata Michałowska