Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9481003
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2018-2023 » Budżet i finanse

Artykuły
  UCHWAŁA NR XII/87/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
  Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
  UCHWAŁA NR X/77/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
  Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
  UCHWAŁA NR IX/75/2019 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu nawyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  UCHWAŁA NR IX/74/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040
  Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019r
  UCHWAŁA Nr IX/67/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  UCHWAŁA NR VIII/62/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
  Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
  UCHWAŁA NR VII/55/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
  Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
  UCHWAŁA NR VI/45/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
  Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 marca 2019r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
  UCHWAŁA NR V/43/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040
  Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
  UCHWAŁA NR IV/36/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
  Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
  Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 r.
  UCHWAŁA Nr III/23/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040
  UCHWAŁA Nr III/22/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
  UCHWAŁA NR II/20/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/331/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kleszczewo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  UCHWAŁA Nr II/19/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040
  Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
  UCHWAŁA Nr II/16/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu