Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9481280
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2018-2023 » Oświata i sport

Artykuły
  UCHWAŁA NR XII/83/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/221/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
  UCHWAŁA NR XII/82/2019 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności oddziałów gimnazjalnych włączonych w strukturę Szkoły Podstawowej im. Walczących o Niepodległość w Kleszczewie oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach
  UCHWAŁA Nr XI/79/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 4 września 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/333/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  UCHWAŁA Nr XI/78/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 4 września 2019 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Tulcach
  Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Kleszczewie