Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9481187
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2018-2023 » Sprawy organizacyjne

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XII/88/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
  UCHWAŁA Nr IX/72/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  UCHWAŁA Nr VII/53/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych
  UCHWAŁA Nr VI/51/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo.
  UCHWAŁA Nr V/41/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów zmian statutów sołectw Gminy Kleszczewo
  UCHWAŁA NR IV/34/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06 lutego 2019r. w sprawie: ustanowienia reprezentantów Gminy Kleszczewo w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
  UCHWAŁA Nr II/15/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki - Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewie.