Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9483039
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2018-2023 » Organy gminy

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XI/81/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 września 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kleszczewo.
  UCHWAŁA Nr IX/68/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2018r
  UCHWAŁA Nr IX/66/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  UCHWAŁA Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na II półrocze 2019r
  UCHWAŁA Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie : uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2019r.
  UCHWAŁA Nr III/29/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2019 r.
  UCHWAŁA Nr III/28/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie : uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2019 r.
  UCHWAŁA Nr III/27/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
  UCHWAŁA Nr II/14/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego dokonującego polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.
  UCHWAŁA Nr II/13/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
  UCHWAŁA Nr I/8/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie: wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  UCHWAŁA Nr I/7/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
  UCHWAŁA Nr I/6/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  UCHWAŁA Nr I/5/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .
  UCHWAŁA Nr I/4/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  UCHWAŁA Nr I/3/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
  UCHWAŁA Nr I/2/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  UCHWAŁA Nr I/1/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.