Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490667
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2019 r.

Artykuły
  Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie
  Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 października 2019 r. w sprawie: wskazania i ustalenia zakresu obowiązków i uprawnień gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie
  Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2019 r. w sprawie: powołania zespołu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące budowę drogi gminnej w miejscowości Nagradowice wraz z budową zjazdu publicznego na drogę powiatową
  Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Pokatkach
  Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: wskazania i ustalenia zakresu obowiązków i uprawnień gospodarza sali wiejskiej w Pokatkach
  Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie
  Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie
  Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: Powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
  Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: Powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
  Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad przebudową ul. Sportowej oraz modernizacją i rozbudową zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
  Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką
  Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. Dostawa dziewięciu niskoemisyjnych autobusów dla Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo".
  Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów specjalnych
  Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 434 - ścieżka rowerowa od skrzyżowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej ( gm. Kleszczewo)
  Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: Powołania zespołu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 marca 2019r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowych w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 r.
  Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Narcyzowej w Gminie Kleszczewo - kontynuacja zadania.
  Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kleszczewie w Gminie Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnmia 06 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych ( sołectw) w Gminie Kleszczewo
  ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze ) na 2019 r.
  ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków i uprawnień gospodarzy sal wiejskich.
  ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie : ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla publicznych przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo
  ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego
  ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.
  ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy ulicy Sportowej w Kleszczewie w formule zaprojektuj i wybuduj.
  ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad przebudową ul. Sportowej w Kleszczewie.
  ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie : w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego, Prezesa ZG OSP oraz gospodarzy sal wiejskich.