Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8792936
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2019

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze ) na 2019 r.
  ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków i uprawnień gospodarzy sal wiejskich.
  ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie : ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla publicznych przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo
  ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego
  ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.
  ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy ulicy Sportowej w Kleszczewie w formule zaprojektuj i wybuduj.
  ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad przebudową ul. Sportowej w Kleszczewie.
  ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie : w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego, Prezesa ZG OSP oraz gospodarzy sal wiejskich.