Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9820335
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Raport o stanie Gminy » Raport za 2018 r. obrazek Wersja do druku

Debata nad raportem o stanie Gminy Kleszczewo

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanym przepisami ustawy z dnia 08 marca  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506)  - stosownie do art. 28aa w/w ustawy Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do 31 maja przedstawić Radzie Gminy Kleszczewo raport o stanie gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gmin. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa  do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  co najmniej 20 mieszkańców.  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie Gminy.

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy  ustalony został na dzień 19 czerwca 2019r. (środa)  godz. 16.00. – sala Ośrodka Kultury w Kleszczewie ul. Poznańska 6.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w pokoju nr 8  Urzędu Gminy Kleszczewo do dnia 18 czerwca 2019r.  (wtorek) do godz. 15.00.

 

 

                                                                                                  Przewodniczy Rady Gminy

           

                                                                                                      Marek Maciejewski

 

 

Załączone dokumenty
  RAPORT O STANIE GMINY (28.9MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  formularz zgloszenia mieszkanca - wzor (14.7kB) obrazek pobierz    
  wykaz osób popierajacych - formularz wzór (15.5kB) obrazek pobierz    
  Sprawozdanie z wykonania budżetu (531.5kB) obrazek pobierz    

Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:52:49, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2019-06-03 11:16:20, Ostatnia zmiana: 2019-06-13 11:10:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 207