Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Wójt (1)
    Rada Gminy (0)
        Skład rady (2)
        Składy osobowe Komisji Rady Gminy (0)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Finansowo - Gospodarcza (1)
            Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (1)
            Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (1)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
        Plany pracy i sprawozdania (0)
            Plany pracy Komisji i Rady Gminy (0)
                komisja Finansowo-Gospodarcza (13)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (13)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (13)
                Komisja Rewizyjna (7)
                Rada Gminy (10)
            Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej (13)
    Sołectwa (1)

Gmina
    Statut Gminy (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (0)
            Dane adresowe, NIP, REGON (1)
            Statut jednostki (0)
            Plan finansowy jednostki na rok bieżący (0)
            Cenniki - korzystanie z hal sportowych (0)
        Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
            Dane adresowe, NIP, REGON (1)
            Statut jednostki (0)
            Plan finansowy jednostki na rok bieżący (0)
            Sprawozdanie z działalności i realizacji programu profilaktyki alkoholowej za rok ubiegły (0)
        Zespół Szkół w Kleszczewie (0)
            Dane adresowe, NIP, REGON (1)
            Statut jednostki (0)
            Plan finansowy jednostki na rok bieżący (0)
        Zespół Szkół w Tulcach (0)
            Dane adresowe, NIP REGON (1)
            Statut jednostki (0)
            Plan finansowy jednostki na rok bieżący (0)
    Spółki gminne (1)
    PRZETARGI (0)
        Platforma zakupowa ważne! (1)
        Zamówienia do 130.000 zł netto (1)
        Plan zamówień (0)
            2017r. (2)
            2018r. (2)
            2019 r. (1)
            2020 r. (1)
            2021 r. (1)
            2022 r. (7)
            2023 r. (8)
            2024 r. (2)
        Dostawy (0)
            Ogłoszenia (1)
            Archiwum (42)
        Usługi (0)
            Ogłoszenia (0)
            Archiwum (64)
        Roboty budowlane (0)
            Ogłoszenia (0)
            Archiwum (98)
        Tereny inwestycyjne (0)
            Ogłoszenia (0)
            Archiwum (115)
        Lokale (0)
            Ogłoszenia (1)
            Archiwum (7)
        Inne (0)
            Ogłoszenia (1)
            Archiwum (2)
    Mienie komunalne (12)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (3)
    Regulamin urzędu (1)
    Kontrole (2)
    Załatwianie spraw (1)
    Ochrona środowiska (0)
        Obwieszczenia w sprawach pozwoleń wodnoprawnych (56)
        Obwieszczenia w sprawach decyzji środowiskowych (91)
            Archiwum (107)
        Obwieszczenia - prawo łowieckie (1)
        Obwieszczenia w sprawach geologicznych (1)
        Obwieszczenia w sprawach pozwoleń zintegrowanych (1)
        Obwieszczenia inne (4)
        Umorzenia (0)
            Archiwum (1)
        Zawiadomienia (0)
            Archiwum (21)
        Uzgodnienia (0)
            Archiwum (3)
        Plany i programy (7)
            Archiwum (2)
        Opiniowanie projektów planów, programów, uchwał itp. (19)
        Deratyzacja (2)
        Pozwolenie na budowę Zbiornik Tulce (1)
        Zestawienie firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe na terenie gm. Kleszczewo (1)
        Gospodarka odpadami (2)
            Archiwum (1)
        Ochrona powietrza (1)
    Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (1)
    Zgromadzenia publiczne (0)
    RODO (2)
    Dostępność (1)

Prawo lokalne
    Uchwały (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Budżet i finanse (145)
            Podatki (22)
            Opłaty lokalne (2)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (72)
            Zagospodarowanie przestrzenne (78)
            Oświata i sport (25)
            Pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień (22)
            Ochrona środowiska (9)
            Gospodarka komunalna (5)
            Czystość i porządek (30)
            Sprawy organizacyjne (108)
            Organy gminy (25)
            Współpraca z organizacjami pozarządowymi (6)
            Zabytki (9)
            Plany odnowy miejscowości (0)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            Budżet i finanse (136)
            Podatki (13)
            Opłaty lokalne (8)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (26)
            Zagospodarowanie przestrzenne (63)
            Oświata i sport (23)
            Pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień (15)
            Ochrona środowiska (22)
            Gospodarka komunalna (9)
            Czystość i porządek (1)
            Sprawy organizacyjne (63)
            Organy gminy (34)
            Współpraca z organizacjami pozarządowymi (3)
            Zabytki (1)
            Plany odnowy miejscowości (0)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            Budżet i finanse (129)
            Podatki (18)
            Opłaty lokalne (19)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (36)
            Zagospodarowanie przestrzenne (29)
            Oświata i sport (11)
            Pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień (16)
            Ochrona środowiska (5)
            Gospodarka komunalna (2)
            Czystość i porządek (7)
            Sprawy organizacyjne (41)
            Organy gminy (34)
            Współpraca z organizacjami pozarządowymi (7)
            Zabytki (0)
            Plany Odnowy Miejscowości (4)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Budżet i finanse (62)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (53)
            Oświata i sport (22)
            Podatki i opłaty lokalne (22)
            Pomoc społeczna, współpraca z organizacjami pozarządowymi, profilaktyka uzależnień (12)
            Sprawy komunalne (11)
            Sprawy organizacyjne (66)
            Ochrona Środowiska (5)
            Zabytki (3)
            Plany Odnowy Miejscowości (27)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Budżet i finanse (0)
                2006 (13)
                2005 (15)
                2004 (20)
                2003 (14)
                2002 (5)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (17)
            Planowanie przestrzenne (5)
            Podatki i opłaty lokalne (0)
                Bieżące (13)
                Archiwum (0)
                    2004 (12)
                    2003 (10)
                    2002 (11)
            Pomoc społeczna (8)
            Sprawy organizacyjne (0)
                2006 (6)
                Archiwum (0)
                    2005 (12)
                    2004 (11)
                    2003 (20)
                    2002 (9)
            Środowisko (4)
            Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (3)
                Sprawozdania (1)
            Inwestycje (3)
            Sprawy komunalne (14)
            Oświata i sport (17)
            Zabytki (2)
            Wybory (2)
    Zarządzenia Wójta (0)
        2024 r. (27)
        2023 r. (94)
        2022 r. (86)
        2021 r. (86)
        2020 r. (90)
        2019 r. (82)
        2018 r. (68)
        2017r. (81)
        2016r. (59)
        2015r. (91)
        2014r. (56)
        2013r. (57)
        2012r. (53)
        2011r. (77)
        2010r. (65)
        2009r. (50)
        2008r (45)
        2007r. (49)
        2006r. (52)
        2005r. (67)
        2004r. (55)
    Budżet (243)
        Archiwum (39)
    Sprawozdania budżetowe (97)
        Archiwum (10)
    Sprawozdania finansowe (0)
        Gmina Kleszczewo (0)
            za rok 2022 (5)
            za rok 2021 (6)
            za rok 2020 (6)
            za rok 2019 (6)
            za rok 2018 (5)
            za rok 2017 (2)
        Jednostki budżetowe (0)
            Urząd Gminy (0)
                za rok 2022 (4)
                za rok 2021 (4)
                za rok 2020 (5)
                za rok 2019 (5)
                za rok 2018 (4)
            Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie (1)
            Zespół Szkół w Kleszczewie (1)
            Zespół Szkół w Tulcach (1)
    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (87)
    Podatki i opłaty lokalne (51)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (62)
    Plan Rozwoju Lokalnego (2)
    Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (1)
        Kadencja 2014-2018 (1)
        Kadencja 2010 - 2014 (5)
        Kadencja 2006 - 2010 (2)
    Opinie Rady Gminy (12)
    Apele Rady Gminy (12)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (25)
    Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (13)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)

Informacje
    NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne (3)
        Archiwum (24)
    Komunikaty (48)
        Archiwum (29)
    Obwieszczenia i ogłoszenia (133)
    Konsultacje Statutu Sołectwa (1)
        Archiwum (1)
    Konsultacje (35)
    Petycje (1)
        zbiorcze zestawienie informacji o petycjach (9)
    Informacja dotycząca sposobu składania skarg, wniosków i petycji (1)
    Raport o stanie Gminy (0)
        Raport za 2018 r. (1)
        Raport za 2019 r. (1)
        Raport za 2020 r. (1)
        Raport za 2021 r. (1)
        Raport za 2022 r. (1)
    Oświadczenia (0)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            Rada Gminy (0)
                Oświadczenia majątkowe Radnych i Przewodniczącego Rady Gminy (8)
                Archiwum (0)
            Urząd Gminy (18)
                Archiwum (0)
            Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (9)
                Archiwum (0)
            Archiwum (0)
                Oświadczenia za 2007 (0)
                Oświadczenia Wójta i Zastępcy Wójta w po objęciu funkcji w kadencji 2006-2010 (0)
                Oświadczenia radnych na dzień 27 sierpnia 2006 (0)
                Oświadczenia za 2006 (0)
                Oświadczenia za 2005 (0)
                Oświadczenia za 2004 (0)
                Oświadczenia za 2003 (0)
                Oświadczenia za 2002 (0)
                Oświadczenia za 2008 (0)
        Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonych przez najbliższych i umowach cywilno - prawnych zawartych przez osoby naj (0)
        Informacje o zatrudnieniu w gminnej jednostce organizacyjnej (0)
    Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych (0)
        Posiedzenia Komisji Rady Gminy (0)
            Bieżące (181)
            Archiwum (0)
                Kadencja 2014-2018 (138)
                Kadencja 2010-2014 (133)
                Kadencja 2006-2010 (155)
                Kadencja 2002-2006 (124)
            Miejsce i godzina posiedzeń (1)
        Sesje Rady Gminy (1)
            Kadencja 2018-2023 (63)
            Kadencja 2014-2018 (47)
            Kadencja 2010-2014 (45)
            Kadencja 2006-2010 (49)
            Kadencja 2002-2006 (50)
            Wyniki głosowań imiennych (0)
                Wyniki głosowań imiennych ROK 2023 (1)
                Wyniki głosowań imiennych ROK 2022 (1)
                Wyniki głosowań imiennych ROK 2021 (1)
                Wyniki głosowań imiennych ROK 2020 (1)
                Wyniki głosowań imiennych ROK 2019 (1)
                Wyniki głosowań imiennych ROK 2018 (1)
        Doroczne posiedzenia sołtysów (1)
            Archiwum (2)
        Transmisja obrad Rady Gminy (1)
    Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy (1)
    Wybory (4)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 https://wybory.gov.pl/pe2024/ (4)
        Wybory Samorządowe 2024 (44)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 r. https://wybory.gov.pl (30)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. (28)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r. https://wybory.gov.pl (17)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. (12)
        Wybory samorządowe 2018 (33)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP (9)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (23)
        Samorząd 2014 (28)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (21)
        Samorząd 2010 (27)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 (10)
        Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kleszczewo 2009 (9)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP (12)
        Parlament 2007 (5)
        Izby Rolnicze (0)
            Izby Rolnicze 2023 (1)
            Izby Rolnicze 2007 (0)
        Samorząd 2006 (14)
        Parlament 2005 (3)
            Listy wyborcze - sejm (14)
            Lista wyborcza- senat (1)
    Referenda (0)
        Referendum 2023 (13)
        Referendum 2015 (11)
    Zgromadzenia (0)
    Nabór Ławników (0)
        Wybory uzupełniające (1)
        Archiwum (3)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)
    Instrukcja obsługi BIP (1)
    Niepublikowane w BIP (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij