Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9200086
od 26 maja 2003 r.
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2019-07-19 15:22:13 Dostawa 9 niskoemisyjnych autobusów dla Gminy Kleszczewo
  2019-07-19 11:38:17 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  2019-07-19 11:17:32 UCHWAŁA Nr VIII/57/2019 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren przeznaczony pod linie 110 kV
  2019-07-17 14:02:56 Podatki 2019
  2019-07-17 13:52:54 Formularze podatkowe - obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (dotyczą zobowiązań podatkowych powstałych dnia 01 lipca 2019r. i później)
  2019-07-17 13:52:34 Formularze podatkowe - obowiązujące do 30 czerwca 2019r. (dot. zobowiązań podatkowych powstałych do dnia 30.06.2019 r.)
  2019-07-17 08:15:56 Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo
  2019-07-16 14:33:12 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką
  2019-07-16 14:29:50 Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj
  2019-07-16 08:55:37 Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów specjalnych