Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

7786746
od 26 maja 2003 r.
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-01-22 08:02:36 Konsultacje dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2018r.
  2018-01-18 13:06:06 XXXVIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo
  2018-01-18 09:52:19 Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo
  2018-01-18 09:46:56 Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo
  2018-01-17 07:45:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo
  2018-01-17 07:43:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie oraz działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach, Gowarzewie i Szewcach
  2018-01-17 07:39:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmujących działki położone w Kleszczewie, część działki położonej w Bylinie, działki położone w Szewcach, Komornikach i Śródce, teren położony w Gowarzewie pomiędzy ul. Siekierecką i Trzecką, teren położony w Kleszczewie, działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach, Śródce, Gowarzewie i Szewcach, działkę nr ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie, działkę nr ewid. 70/42, położoną w Komornikach oraz działki położone w Gowarzewie.
  2018-01-16 10:34:43 Referaty, stanowiska w Urzędzie Gminy w Kleszczewie
  2018-01-15 08:49:57 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 26 stycznia 2018r.
  2018-01-15 08:45:30 Zarzędzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.