Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8147897
od 26 maja 2003 r.
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-05-23 12:42:34 Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Kleszczewie-2018 r.
  2018-05-23 12:22:48 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych w Kleszczewie-2018 r.
  2018-05-23 08:59:15 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2017r.
  2018-05-22 14:54:55 XLII Sesja Rady Gminy Kleszczewo 28 maja 2018r.
  2018-05-22 08:42:11 Rejestr uchwał Rady Gminy Kleszczewo
  2018-05-17 08:19:23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty
  2018-05-17 08:18:42 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017r.
  2018-05-16 09:06:16 Rejestr kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
  2018-05-16 08:02:20 Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Jałowcowej 14, zapisanej w KW PO1D/00002875/0, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją uzupełniającą - usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą:
  2018-05-11 12:24:22 Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 maja 2018 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2410 P Kleszczewo, Granica powiatu poznańskiego, gmina Kleszczewo, powiat poznański