Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9923660
od 26 maja 2003 r.
obrazek Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2020-02-20 14:57:28 Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj
  2020-02-20 13:47:22 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej
  2020-02-20 13:47:22 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej
  2020-02-20 13:47:22 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej
  2020-02-20 13:47:22 INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  2020-02-20 13:47:22 INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ I NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.
  2020-02-20 13:47:22 INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R
  2020-02-20 13:40:39 Rejestr skarg i wniosków
  2020-02-19 12:25:02 Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy
  2020-02-19 07:38:27 Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" projektowana na terenie obejmującym działki o numerze ewidencyjnym: 74/43, 74/44 i 74/45 w m. Tulce, obręb ewidencyjny Tulce