Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9585498
od 26 maja 2003 r.
obrazek Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2019-11-19 13:48:20 Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową, projektowana na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnym: dz. nr ew. 6/10 i 6/11 obr. Śródka, gm. Kleszczewo
  2019-11-18 09:21:17 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 21 listopada 2019 r.
  2019-11-18 09:19:56 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 17 października 2019 r.
  2019-11-18 09:19:36 XIV Sesja Rady Gminy Kleszczewo 27 listopada 2019 r.
  2019-11-18 09:14:36 Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowo - Gospodarczej 19 listopada 2019 r.
  2019-11-18 09:08:52 Rejestr uchwał Rady Gminy Kleszczewo
  2019-11-15 14:48:57 Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo, Gmina Kleszczewo
  2019-11-15 14:42:56 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 5.000.000 PLN na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  2019-11-15 14:20:17 Informacja Wójta Gminy Kleszczewo o konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 r.
  2019-11-13 12:52:08 Rejestr zarządzeń Wójta Gminy