Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

7586271
od 26 maja 2003 r.
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-11-17 14:11:14 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2410 P
  2017-11-15 07:47:45 Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
  2017-11-15 07:38:44 Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej.
  2017-11-15 07:36:22 Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  2017-11-15 07:33:41 Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  2017-11-15 07:27:41 Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie wraz z parkingiem dla samochodów osobowych.
  2017-11-15 07:24:17 Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.
  2017-11-13 14:58:19 Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej, zapisanej w KW PO1D/00024080/0, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą
  2017-11-13 14:50:27 Redakcja strony tytułowej
  2017-11-13 12:18:02 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2017/2018 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO