Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9356788
od 26 maja 2003 r.
obrazek Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2019-09-16 10:08:26 Dostawa 9 niskoemisyjnych autobusów dla Gminy Kleszczewo
  2019-09-12 14:43:36 Dostawa 9 niskoemisyjnych autobusów dla Gminy Kleszczewo - UNIEWAŻNIONY
  2019-09-12 07:58:30 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 6 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  2019-09-11 18:47:20 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
  2019-09-11 14:44:37 Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwutorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej relacji Nagradowice-Kromolice-Swarzędz (do projektowanego słupa nr 1 (tor 1-2-91)/nr 40 (tor 1-2-36) obecnej relacji linii Swarzędz-Nagradowice) oraz budowa jednotorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej Kromolice-Nagradowice do nowego słupa nr 18 (tor 1-2-57) przy GPZ Nagradowice w ramach zadania: Przebudowa linii 110 kV napowietrznej 110kV Kromolice-Nagradowice-Kromolice-Swarzędz oraz Kromolice-Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice -RS Garaszewo.
  2019-09-11 13:34:50 Rejestr uchwał Rady Gminy Kleszczewo
  2019-09-11 13:20:10 Rozbudowa ulicy Sportowej w Kleszczewie w formule zaprojektuj i wybuduj
  2019-09-09 11:09:21 Budowa drogi gminnej w miejscowości Nagradowice wraz z budową zjazdu publicznego na drogę powiatową
  2019-09-06 15:08:45 UCHWAŁA Nr XI/81/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 września 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kleszczewo.
  2019-09-06 15:05:24 UCHWAŁA Nr XI/80/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 września 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo