Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9798849
od 26 maja 2003 r.
obrazek Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2020-01-16 13:54:55 Podstawowa kwota dotacji
  2020-01-16 08:18:07 Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
  2020-01-16 08:09:44 Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  2020-01-15 12:55:32 XV Sesja Rady Gminy Kleszczewo 18 grudnia 2019 r.
  2020-01-15 12:55:12 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 13 stycznia 2020 r.
  2020-01-15 12:54:52 Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej 15 stycznia 2020 r.
  2020-01-15 12:54:52 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 14 stycznia 2020 r.
  2020-01-15 12:52:09 UCHWAŁA NR XV/104/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
  2020-01-15 07:21:18 Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie: Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego, Prezesa ZG OSP oraz gospodarzy sal wiejskich
  2020-01-14 08:36:52 Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo-socjlanym w m. dachowa na działkach o nr ewid. 79/1, 80 i 81, obręb Dachowa; gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie