Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8751446
od 26 maja 2003 r.
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2019-01-23 09:35:25 Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy składane w terminie 30 dni od złożenia ślubowania
  2019-01-23 09:34:39 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy składane w terminie 30 dni od złożenia ślubowania
  2019-01-23 09:28:19 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy składane na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
  2019-01-23 09:27:59 Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy składane na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
  2019-01-22 08:30:19 Uchwała Nr SO-0951/16/P/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kleszczewo
  2019-01-22 08:30:19 Uchwała SO-0951/13/D/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansownia deficytu budżetu Gminy Kleszczewo
  2019-01-22 08:00:36 Informacja: postępowanie dot. GDDKiA
  2019-01-21 12:28:41 Najpopularniejsze imiona nadawane noworodkom w 2018 roku
  2019-01-21 12:26:40 Akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu w Urzędzie Gminy Kleszczewo
  2019-01-21 12:25:59 Zawieranie małżeństw od konkordatu