Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

7996657
od 26 maja 2003 r.
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-04-23 12:35:04 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Kleszczewo za 2017 r.
  2018-04-23 10:32:36 Kontrole zewnętrzne
  2018-04-23 10:30:42 Rejestr kontroli zewnętrznych
  2018-04-23 10:27:21 Rejestr skarg i wniosków
  2018-04-23 09:33:55 Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
  2018-04-23 08:07:10 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące budowę odcinka i przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej ul. Narcyzowa w Tulcach, gmina Kleszczewo.
  2018-04-23 08:04:29 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice, gmina Kleszczewo.
  2018-04-20 08:04:28 Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie:powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku dla OPS i Policji w Kleszczewie
  2018-04-19 11:42:41 Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydanej decyzji - "Budowa urządzeń wodnych - studni głębinowych podstawowych nr 1M i nr 2M z utworów neogeńskich - mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 92/11 w miejscowości Gowarzewo, jednostka ewidencyjna: 302106_2 Kleszczewo, obręb ewidencyjny 0002 Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie"
  2018-04-18 14:33:27 Posiedznie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 16 kwietnia 2018r.