W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042

Data uchwały:
2024-01-31

Numer uchwały:
LXI/543/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia