W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024- 2042

Data uchwały:
2024-02-28

Numer uchwały:
LXII/552/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia