W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata
2024-2042


Data uchwały:
2024-03-27

Numer uchwały:
LXIII/558/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia