Ewidencję podmiotów gospodarczych w Gminie Kleszczewo na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r. poz. 672) prowadzi inspektor ds. działalności gospodarczej.
Ewidencja podmiotów gospodarczych jest jawna, dostępna w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zarówno terminowych (na czas określony), jak i jednorazowych prowadzi inspektor ds. działalności gospodarczej. Zezwolenia na alkohol wydawane są na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1356) - patrz załatwianie spraw.