W sprawie:
Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Data uchwały:
2003-01-31

Numer uchwały:
V/26/2003

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2003-03-08