W sprawie:
ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Data uchwały:
2003-01-31

Numer uchwały:
V/27/2003

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2003-01-31