Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Podatki i opłaty lokalne

Sposób uiszczania należności podatkowych


Należności podatkowe należy uiszczać w jeden z następujących sposobów:

1. na konto Urzędu Gminy:
nr 82 1090 1418 0000 0000 4101 4788

2. w Kasie Urzędu Gminy

3. u sołtysa (za wyjątkiem podatku od środków transportowych)


Szczegółowych informacji w kwestii podatków udziela referat podatkowy Urzędu Gminy:
Irena Plebanek - Pawlak (061) 8176 017 wewn. 35
Aleksandra Sołtysiak (061) 8176 017 wewn. 34
Redaktor: Marta Polak Źródło: Skarbnik Gminy
Utworzony: 2007-02-13 13:39:49 Ostatnia zmiana: 2007-02-13 13:45:52