1. Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz I piętro,
pokój nr 18 (wejście przez sekretariat)
tel 8 176 017
2. Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy/ Genowefa Przepióra I piętro
pokój nr 17 (wejście przez sekretariat)
8 176 017
3. Sekretariat
   Inspektor ds. obsługi sekretariatu
Ewa
Iczakowska
I piętro
pokój nr 16 (sekretariat)
8 176 017/020/033
4. Radca prawny Anna
Woźniak-Tyczka

Sergiusz Foltynowicz
I piętro
pokój nr 11
8 176 033
w. 150
5. Referat Gospodarki Finansowej
  Skarbnik/Kierownik referatu Justyna Kaczmarczyk I piętro
pokój nr 15
(wejście przez pokój nr 14)
tel. 8 176 017

 

 Zastępca Skarbnika

Agata Kaczmarek I piętro
pokój nr 14
tel. 8 176 033 w. 115
 Inspektor ds. księgowości podatkowej Monika Motała parter
pokój nr 1
tel. 8 176 033w. 134
 Inspektor ds. wymiaru podatków 
 
Irena
Plebanek-Pawlak
parter
pokój nr 1
tel. 8 176 033w. 135
  
 Inspektor ds. księgowości budżetowej 

 Inspektor ds. księgowości budżetowej

Anna Janiszewska

I piętro
pokój nr 14
tel. 8 176 033 w. 116
 Podinspektor ds. obsługi kasowej Regina Kujawa parter
pokój nr 5
tel. 8 176 033 w. 125
6. Inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych

Katarzyna Sznajder-Występska

 

parter
pokój nr 3 (ksero)
tel. 8 176 033 w. 130
7. Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik referatu/ Kierwonik USC Katarzyna Rybicka parter
pokój nr 2
tel. 8 176 033 w. 133
Stanowisko ds. dowodów osobistych/ zastępca kierownika USC Zygmunt Sawicki parter
pokój nr 2
tel. 8 176 033 w. 132
8. Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa Monika Nowicka parter
pokój nr 6
tel. 8 176 033 w. 124
9. Inspektor ds. obsługi rady gminy i promocji gminy/Koordynator do spraw dostępności

Agata Zdobylak

 

parter
pokój nr 8
tel. 8 176 033 w. 137   
10.Referat oświaty
 Kierownik referatu Magdalena Sołtysiak I piętro
pokój nr 13
tel. 8 176 033 w. 117

 Podisnspektor ds. kadrowo-płacowych

 Inspektor ds. księgowo-administracyjnych

  

Dorota Grześkowiak

Bogumiła Plaszczak

 

I piętro
pokój nr 13

I piętro

pokój nr 12

 

tel. 8 176 033 w. 118
11. Referat infrastruktury komunalnej i 
    inwestycji
Kierownik referatu Renata Burda parter
pokój nr 4
tel. 8 176 033 w. 129
Podinspektor ds. infrastruktury i dróg Ewa Olczak parter
pokój nr 4
tel. 8 176 033 w. 126

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Mariusz Siwczak

Magdalena Trubłajewicz

parter
pokój nr 4
tel. 8 176 033 w. 127

  Inspektor        
  ds. inwestycji

Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Maciej Przybylski

 

parter
pokój nr 4

 

tel. 8 176 033 w. 128

 

 12. Inspektor ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa/Inspektor ochrony danych

Katarzyna Śliwińska

 parter pokój nr 6

tel. 8 176 033 w. 123