ZARZĄDZENIE  Nr 8/2007

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  15  lutego 2007r.

 

 

w sprawie :  ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.                                                                          

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), § 20 ust. 2  załącznika nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXII/126/2000 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 września 2000r. w sprawie uchwalenia statutów dla Sołectwa Krzyżowniki i Sołectwa Nagradowice  oraz  § 20 ust. 2  załączników nr 1-10 do Uchwały Nr XXVI/153/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 06 lutego 2001r. w sprawie ustalenia statutów dla sołectw  zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

Ustala się  następujące terminy zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej:

 

Lp.

Sołectwo

Termin

Miejsce

1.

Zimin

01.03.2007r.  godz.19.00

budynek  szkoły

2.

Bylin

05.03.2007r. godz. 19.00

mieszkanie p.Sołtysa

3.

Gowarzewo

06.03.2007r. godz. 19.00

budynek strażnicy

4.

Krzyżowniki

08.03.2007r. godz. 19.00

budynek strażnicy

5.

Śródka

09.03.2007r. godz. 19.00

budynek strażnicy

6.

Komorniki

12.03.2007r. godz. 19.00

budynek strażnicy

7.

Krerowo

13.03.2007r. godz. 19.00

salka katechetyczna

8.

Markowice

15.03.2007r. godz. 19.00

sala wiejska

9.

Kleszczewo

16.03.2007r. godz. 19.00

budynek ośrodka kultury

10.

Poklatki

19.03.2007r. godz. 19.00

sala wiejska

11.

Nagradowice

22.03.2007r. godz. 18.00

sala wiejska

12.

Tulce

23.03.2007r. godz. 18.00

budynek szkoły

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania