Zarządzenie Nr 26/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 28 lipca 2005r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

 

 

Na podstawie art. 128 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 9 Uchwały Nr XXVIII/137/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r., Wójt Gminy w Kleszczewie zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XXVIII/137/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 08 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. zmienionej Uchwałą Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 28 lutego 2005r., Uchwałą Nr XXXII/158/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 marca 2005r., Uchwałą Nr XXX/166/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 kwietnia 2005r. oraz Uchwałą Nr XXXV/171/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 czerwca 2005r., wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia:

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2005r.