W sprawie:
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Gminie Kleszczewo


Data uchwały:
2011-01-26

Numer uchwały:
IV/20/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia