Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kleszczewie, ul. Poznańska 4

w sprawie pełnienia dyżurów  w celu  przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz wójta.

 

Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej  w Kleszczewie

pełnić będą dyżur w następujących  terminach :

 

od dnia 13.10.2010r. (środa) do dnia 15.10.2010r. (piątek)

od godziny  12 00  do 1500  

od dnia 18.10.2010  (poniedziałek) do dnia 21.10.2010r (czwartek)  

od godziny 12 00  do 1500    i   od 16 00  do 1800  

22.10.2010r ( piątek) od godziny  12 00  do 1500   i  od 16 00  do 2400  

Dzień 22.10.2010r. jest ostatnim dniem przyjmowania list kandydatów na radnych.

 

Dnia 25.10.2010r. (poniedziałek) i 26.10.2010r. (wtorek)

od godziny  12 00  do 1500   i od 16 00  do 1800  

dnia 27.10.2010r. (środa)

od godziny  12 00  do 1500   i od 16 00  do 2400  

Dzień 27.10.2010r. jest ostatnim dniem przyjmowania list kandydatów na wójta

 

                                                                  Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

    /-/ Mirosława Nowak