Wzór Zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych pobierz