INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 o wynikach naboru na

wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Informuję, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko ds. inwestycji w Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w  Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005  Kleszczewo do zatrudnienia wybrany został Pan  Piotr Quandt , zamieszkały w Poznaniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Piotr Quandt  uzyskał pozytywny wynik w przeprowadzonym pisemnym teście ze znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczył nabór oraz podczas  rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat zrezygnował  z podjęcia  zatrudnienia na  stanowisku ds. inwestycji w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                               Bogdan  Kemnitz

 

 

Kleszczewo 2015-09-14